Konopie i nowotwory

Konopie to ostatnimi czasy głośny temat. Wiele się mówi o ich legalizacji i leczniczych właściwościach. Jest to roślina, która zawiera witaminy, fitosterole, fosfolipidy i minerały, ale przede wszystkim idealną proporcję kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3. Pomaga przy padaczce, depresji oraz, jak pokazują liczne badania, wielu odmianach nowotworów.

Wyróżnia się dwa rodzaje konopi ~ indyjskie (zawierają duże ilości psychoaktywnego THC) i siewne (występuje w nich bardzo mała ilość THC, która nie działa psychoaktywnie). W obu natomiast znajdują się kannabinoidy – organiczne związki chemiczne oddziałujące na receptory kannabinoidowe. Organizm człowieka sam wytwarza związki zwane endokannabinoidami, które odgrywają ważną rolę w wielu procesach organizmu i wspierają system odpornościowy. Z tego powodu przeprowadzono szereg badań związanych z ich wpływem na komórki nowotworowe, które potwierdziły ich skuteczność.

Rak mózgu

Pierwsze badanie zostało przeprowadzone przez Department of Biochemistw and Molecular Biology I, School of Biology, Complutense University w Madrycie, wyniki opublikowano w British Journal of Cancer. Ustalono wówczas, że tetrahydrokannabinol (THC) i inne kannabinoidy (np. kannabidiol – CBD) hamują wzrost komórek guza. Naukowcy przeprowadzili jedno z pierwszych badań klinicznych mających na celu ocenę przeciwnowotworowego działania kannabinoldów. Użycie kanabinoidów zostało uznane za bezpieczne, nie powodujące efektów psychoaktywnych.

Przy stosowaniu THC stwierdzono zmniejszenie ilości komórek rakowych u dwóch z dziewięciu pacjentów. Inne badanie, opublikowane w Journal of Neuroscience, sprawdzało biochemiczne zależności ostrego uszkodzenia neuronów i postępującego powoli uszkodzenia neuronów w wyniku chorób neurodegeneracyjnych. Ustalono przy pomocy rezonansu magnetycznego, że u szczurów, którym podano THC (tetrahydrokannabinol) nastąpiło zredukowanie uszkodzeń neuronów. Wyniki tego badania dostarczają dowodów na to, że układ kanabinoidowy (na który wpływają wszystkie kannabinoidy, także te nie psychoaktywne, np. CBD) może służyć do ochrony mózgu przed neurodegeneracją.

Kolejne badanie opublikowane w Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics potwierdziło, że kannabinoidy posiadają właściwości przeciwnowotworowe. Przebadano Wpływ kannabidiolu (CBD nie wykazujący działania psychoaktywnego) na linię ludzkich komórek rakowych glejaka.  Dodanie kannabidiolu spowodowało bardzo znaczny spadek żywotności komórek nowotworowych. Glejak to grupa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, wywodzących się z komórek glejowych (stanowiących zrąb tkanki nerwowej, pełniącej wobec neuronów funkcje podporowe, odżywcze oraz naprawcze).

Rak piersi

Tu warto przytoczyć badania przeprowadzone przez California Pacific Medical Center, Research Institute w San Francisco, które wykazały, że kannabidiol (CBD) hamuje gwałtowny rozrost i inwazję komórek raka piersi. Badanie pokazało także, że CBD znacznie zmniejsza masę guza, inne badanie, opublikowane w Journal of Pharmacology and Experimental Therap eutics, potwierdziło. że THC oraz CBD znacznie zmniejszają wzrost komórek raka piersi. Natomiast badania opublikowane w czasopiśmie Molecular Cancer wykazały, że THC redukuje liczbę guzów i szybkość wzrostu zmian nowotworowych. Ustalono, że kannabinoidy hamują gwałtowny rozrost komórek nowotworowych, indukują apoptozę (naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowymi komórek nowotworowych oraz upośledza angiogenezę guza (funkcje warunkujące rozrost i przerzuty nowotworu). Z kolei w badaniu opublikowanym w’ Prcceecrgs of National Academy of Sciences Stanów. Zjednoczonych Ameryki (PN/-\S) zaprezentowano również że kannabinoidy hamują rozrost i rozprzes=:rze^ a”e sie komórek ludzkiego raka piersi.

Rak płuc

Badania przeprowadzone przez  Division of Experimental Mediclne. Harvard Medical School w Bostonie sugeruje, że THC hamuje czynniki powodujący migrację komórek raka płuc do innych tkanek. W Institute of Toxicology and Pharmacolory. Department of General Surgery, University of Rostock w Niemczech zrealizowano badania wykazano, podczas których wykazano, że kannabinoidy hamują inwazję komórek nowotworowych (działanie został potwierdzone na pierwotnych komórkach nowotworowych u pacjenta z rakiem płuc). Analizowane dane wskazują, że kanabinoidy zmniejszają agresywność komórek nowotworowych. Natomiast w badaniu przeprowadzonym przez Harvard Medical School zbadano rolę  receptorów kannabinoidów w komórkach raka płuc. Wyniki potwierdziły jego skuteczność.


Rak prostaty

Badanie opublikowane w National of Medicine w USA stwierdza spadek ilości komórek raka prostaty poprzez oddziaływanie na receptory kannabinoidowe. inne analizuje zbiór badań potwierdzających skuteczność konopi w działaniu na raka prostaty. Kolejne badanie opublikowane na łamach tego pisma wykazało, że dalsze badania kliniczne wpływu CBD (kannabidiolu) na raka prostaty są bardzo ważne, ponieważ aktywacja receptorów kannabinoidowych indukuje apoptozę komórek raka prostaty. Wykazano też, że kannabidiol (CDB) znacząco zmniejsza żywotność komórek nowotworowych.

Rak krwi

Badania opublikowane w czasopiśmie Molecular Pharmacology wykazały, że kannabinoidy wywołują zahamowanie wzrostu i apoptozę komórek chłoniaka z komórek płaszcza (MCL). Z kolei badania z International Journal of Cancer pokazują, ze kanabinoidy działają antyproliferacyjne (zmniejszają zdolność namnażania komórek nowotworowych) oraz wywołują apoptozę w różnych typach nowotworów, w tym chłoniaka z komórek płaszcza. Potwierdziły to badania przeprowadzone przez Department of Pharmacology and Toxicology by Virginia Commonwealth University w Richmond, USA, podczas których ustalono, że kanabinoidy wywołują apoptozę komórek białaczki.

Rak jamy ustnej

Wyniki badan opublikowanych przez National Library of Medicine w USA prezentują, że kanabinoidy są silnymi inhibitorami (hamują lub zatrzymują) oddychania komórkowego nowotworów i są toksyczne dla złośliwych nowotworów jamy ustnej.

Rak wątroby

National Library of Medicine w USA opublikowało wyniki badań, które wykazują, że THC zmniejsza żywotność ludzkich komórek rakawątrobowokomórkowego (pierwotny rak wątroby) i redukuje tempo wzrostu komórek nowotworowych.

Rak trzustki

Opublikowane w American Journal of Cancer badania potwierdzają, że receptory kannabinoidów są aktywne w ludzkich liniach komórek nowotworowych trzustki z biopsji guza (jest ich tam więcej niż w normalnej tkance trzustki). Podawanie kanabinoidu wywołuje apoptozę komórek nowotworowych, zmniejsza też tempo wzrostu komórek rakowych i hamuje rozprzestrzenianie się trzustkowych komórek nowotworowych.

Oczywiście należy pamiętać, ze wszystkie badania wymagają jeszcze potwierdzenia w szeroko zakrojonych testach klinicznych mogą one stanowić nadzieję dla chorych na nowotwory.

 

 

 

Barbara Fołda

 

 

 

 

 

Zostaw swój komentarz:
  • 6
    Shares