Rozwój osobisty cd.

Poprzedni artykuł

Świadomy i Celowy Rozwój Osobisty (Ŝ.C.R.O.) to ukierunkowane działanie, zorientowane na poznawanie, zdobywanie oraz doskonalenie kompetencji mające na celu poprawę jakości życia. Ś.C.R.O. jest procesem ciągłym i wiąże się ze zmianami.

Od czego zaczyna się zmiana?

Jest takie powiedzenie: ,,Jedyną pewną rzeczą w życiu są zmiany”.
Chociaż czasami może się wydawać, że pewne rzeczy się nie zmieniają, to w zasadzie zmienia się wszystko. Różnicę powoduje tempo zmian. Jedne z nich zachodzą bardzo gwałtownie i dynamicznie, inne wolno i niezauważalnie. Jedną z ich wspólnych cech jest bodziec, który je inicjuje.
Czasami w ciągłości procesów przyczynowo-skutkowych trudno go wyodrębnić, innym razem jest bardzo wyrazisty. Bywa też, że bodźców jest wiele (wieloprzyczynowość).

Kiedy powstaje niemożliwa do wypełnienia luka, umysł jej nie toleruje. Nie potrafiąc znaleźć prawdziwej przyczyny, stwarza sobie jej własną wersję. Stąd skłonność do szukania wyjaśnień w szczęściu, pechu, siłach wyższych. losie, przeznaczeniu, przypadku lub wytworach wierzeń i wyobraźni.
Tymczasem zgodnie z zasadą Brzytwy Ockhama (nazywaną też zasadą ekonomii myślenia) w wyjaśnianiu zjawisk należy dążyć do prostoty. Oparcie na jak najmniejszej liczbie założeń i pojęć dają większą możliwość ich zrozumienia. Okazuje się wówczas, że większość procesów ma wspólny mianownik. Są nim:

Prawa i zasady

Rządzą one naszym życiem na każdym poziomie rzeczywistości. Ich znajomość sprzyja rozumieniu życia, lecz nieznajomość nie chroni przed konsekwencjami.
Rozumiejąc Prawa Natury zwiększamy szanse na większe osiągnięcia.
Dlaczego?
Zastanów się proszę, czy zagrałbyś o bardzo wysoką stawkę w: szachy, warcaby, Go, pokera czy brydża nie znając reguł gry, z kimś, kto zna je bardzo dobrze? Czy zdałbyś się na los, szczęście, koło fortuny albo przypadek, gdyby stawka była naprawdę wysoka? Sądzisz, że pozytywne myślenie zbliżyłoby Cię do zwycięstwa? Cóż, jest to możliwe, jednak niezwykle mało prawdopodobne.
Dlaczego zatem tak wielu ludzi ignoruje Prawa Natury – choć stawką jest życie i jego jakość?
Jednym z najpoważniejszych powodów jest brak świadomości, konieczności poznania „reguł gry”. To „nieświadoma niekompetencja”. Nie wiemy, że nie wiemy. Nie mamy możliwości racjonalnej oceny. Nie możemy ocenić zysków i strat, ponieważ… po prostu nie Wiemy, że (i czego) nie wiemy. To jeden z powodów ignorowania determinizmu (przyczyny i skutku) i odrzucenia odpowiedzialności za własne życie.

Mechanizmy obronne, a zwłaszcza racjonalizacja, wyspecjalizowały się ewolucyjnie w tworzeniu wyjaśnień, z którymi czujemy się lepiej. Na krótką metę są one pomocne. W dłuższym czasie bywają zgubne. Działają jak znieczulenie po stronie skutku, nie sięgając do jego przyczyn.
l tu pojawia się Świadomy i Celowy Rozwój Osobisty. oferując…

Potencjalne korzyści

  1. Poznanie i zrozumienie praw rządzących życiem.

Prawa i zasady działają niezależnie od naszej woli i ich znajomości. Możemy się z nimi zgadzać lub nie, naturze nie robi to żadnej różnicy. Różnice – i to ogromną – robi to jednak dla nas, dla ludzi (przykład: „wydłużanie” doby przez ograniczenie snu).
Czy to działa? Oczywiście. Jednak krótko.
Co stanie się w dłuższym czasie? …Spróbuj jeździć samochodem na pierwszym biegu przez kilka dni. Zobaczysz, co się stanie. STOP! Nie rób tego. Żartowałem. Nie chcę, abyś wysyłał mi rachunki za naprawy. Rozumiesz już?
Dlaczego zatem tylu ludzi dba bardziej o samochód niż o samego siebie eksploatując organizm ponad jego wydolność?.

  1. Poznanie i zrozumienie samego siebie.

Dążenie do zrozumienia i poznania samego siebie, spójności wewnętrznej i zgodnego z nią życia jest jedną z podstawowych ludzkich potrzeb. Samoakceptacja i autowizerunek wyznaczają poziom godności osobistej.
Do najstarszych metod zrozumienia samego siebie należą autorefleksja, zaduma czy introspekcja. Niosą one wiele korzyści. Obarczone są jednak błędem poznawczym. Wiążą się z subiektywną oceną, a ta z kolei tworzona jest przez umysł chroniony mechanizmami obronnymi.
W większości przypadków, gdy nasze myśli prowadzą nas w bolesne obszary naszego życia, mózg szybko znajdzie sposób, by nas „uratować”, ,,uniewinnić” i zwolnić od odpowiedzialności. Prowadzi to do tego, że trudno znaleźć prawdziwą przyczynę danych niepowodzeń (przykład: skłonność do przypisywania sobie zasług a obwiniania innych lub/i okoliczności za porażki).
Rozwiązaniem jest poznanie i zrozumienie samego siebie, w wymiarze subiektywnym i zrozumienia zachowań oraz praw nimi rządzących. Pomaga w tym rozwój inteligencji emocjonalnej.

  1. Poznanie i zrozumienie innych ludzi.

Dużo łatwiej zrozumieć zachowania innych ludzi, rozumiejąc swoje własne oraz prawa nimi rządzące. Nieznajomość tych praw prowadzi często do konfliktów. Poszerzając wiedzę na temat relacji międzyludzkich można poprawić wszystko: od związku, stosunków z dziećmi i rodziną, po relacje zawodowe czy społeczne. Sprzyja temu podnoszenie kompetencji z zakresu inteligencji społecznej.

To tylko wybrane przykłady potencjalnych korzyści płynących ze Ŝ.C.R.O. Jest ich znacznie więcej. Wysiłek włożony w obszarze Ś.C.R.O. i poznawanie Praw Natury owocuje w każdej dziedzinie życia. Polepsza związki, stan zdrowia, zdolność radzenia sobie ze stresem, zwiększa dochody (tak, to oczywiście też). Pomaga także w biznesie.

Wiedza, a dokładniej, jej właściwe zastosowanie zwiększa osiągnięcia w każdej dziedzinie. Te same zasady obowiązują w zakresie osobistego sukcesu, budowania dobrobytu, osiągania większego szczęścia i zadowolenia w życiu.

 

 

 

Bogdan Bielawski - Trener psychologii sukcesu/biznesu. Organizator Seminariów, szkoleń, warsztatów. 

foousaoffice@gmail ; www.foousa.pl
Zostaw swój komentarz:
  • 2
    Shares